Avís legal i Política de privacitat

Avís legal

El present lloc web, https://www.anandabio.cat, es propietat i està gestionat per FALCON ROL S.L., les dades del qual son:

Carrer Ultònia, 15 Baix A, Girona 17002 (Girona)
N.I.F.: B55188551
E-mail: info@anandabio.cat
Telèfon: +34 872 503 666
Societat inscrita al Registre Central, Secció denominacions, número 13172913.

Per la resolució de qualsevol conflicte relacionadt amb el present lloc web o de les activitats desenvolupades en ell, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten ambdues parts, essent competents per la resolució de conflictes derivats o relacionats amb el seu us els Jutjats i Tribunals de Girona, tret de els casos d'aplicació de la normativa específica en matèria de consumidors i usuaris.

 

Termes i condicions d'ús

1) Subministrar informació veraç sobre les dades de registre i a mantenir-les actualitzades.

2) No difondre continguts contraris a la llei o a la dignitat de la persona; que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social; o que, de qualsevol manera, siguin contraris a la llei i a l'ordre públic.
 
FALCON ROL S.L. es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri convenients, afegint, canviant o eliminant continguts o serveis prestats a través del lloc web; així com el de retirar qualsevol aportació o comentari que contravingui les regles descrites anteriorment.
 
FALCON ROL S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts del lloc web, així com tampoc podem garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.
 
Les opinions aparegudes en les publicacions, enllaços, revistes i articles accessibles des de la nostra web pertanyen als seus respectius autors.
 
El lloc web requereix que l'usuari s'inscrigui, registri dades personals o ompli formularis.
 
El lloc web ofereix espais per a rebre i respondre comentaris o un altre sistema per a la interacció dels usuaris.
 
L'accés al lloc web és lliure i gratuït per a l'usuari en la seva totalitat, continguts, etc.
 
L'usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser major d'edat i disposar de la capacitat suficient per vincular-se a les presents condicions.
 
L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web amb finalitats il·legals o de manera que es lesionin els drets de tercers. A més, estarà prohibit, entre altres, la realització d'enginyeria inversa, descompilar, desacoblar, reproduir, traduir, modificar, comercialitzar, duplicar, transformar ni transmetre a persona o entitat, parcialment o en la seva totalitat, en forma o per cap mitjà , ja sigui mecànic, magnètic, per fotocòpia o qualsevol altre, o eliminar qualsevol avís de propietat o etiquetes de la web, de forma enunciativa i no limitadora, els diagrames lògics, codis font, objecte i / o el model de dades, sense prèvia i expressa autorització per escrit.
 
FALCON ROL S.L. no garanteix tampoc la disponibilitat del servei web de forma contínua i ininterrompuda, ja que és possible l'existència de problemes tècnics o avaries que, als imprevisibles no es poden evitar, o per la realització de tasques de manteniment i / o actualització són necessàries.
 
En el moment en que un client realitza una comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda.
 
La nostra web https://www.dieteticaplus.com/ és un lloc segur. El pagament amb targeta de crèdit es realitza a través de la plataforma de pagament segur de Banc Sabadell. Les dades de la teva targeta són transmesos directament i mitjançant encriptació SSL a l'entitat bancària per la qual cosa no vam registrar les dades de la targeta de crèdit i no tenim accés a ells en cap moment. És important que comproveu la validesa del certificat de la nostra web, assegurant que quan navega per la mateixa o realitza compres el cadenat del navegador està tancat.

 

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes («cookies») en alguns processos interns de funcionament. Una galeta («galeta») és una columna de text que els servidors deixen temporalment en els ordinadors dels usuaris o usuàries i que contenen informació sobre la visita en curs en el lloc web. Aquest petit fitxer no pot llegir cap dada del disc dur de l'equip on es troba ni d'altres galetes creades per altres servidors. La informació que s'obté d'aquestes galetes és de caràcter anònim i no pot associar-se a cap usuari o usuària ni a cap nom o cognom. Els usuaris i usuàries tenen la possibilitat de configurar els seus navegadors d'internet segons les seves preferències. Hi ha la possibilitat de ser advertit/da de la recepció de galetes, així com impedir la seva instal·lació en el disc dur.

 

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, FALCON ROL SL, com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran objecte de tractament per FALCON ROL S.L., d'acord al que preveu l'article 30 del REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I del CONSELL del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (d'ara endavant RGPD).
 
Les finalitats d'ús de les seves dades personals son:
 
Atendre les sol·licituds que se'ns plantegi.
 
Proporcionar-li informació sobre els productes de FALCON ROL S.L., inclòs l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS o whatsapp), així com a través de la realització de trucades telefòniques. En cas de ser un usuari registrat, pot canviar les seves preferències en relació a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials accedint a la secció EL MEU COMPTE / DADES PERSONALS. Així mateix, podrà donar de baixa la seva subscripció a la Newsletter al peu de qualsevol dels correus electrònics que li enviem.
 
Conté dades identificatives bàsiques: Nom, cognoms i correu electrònic.

 

L'usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a fer-ho te com a única conseqüència no rebre informació ajustada a les seves preferències ni dels serveis que ofereix el lloc web.
 
En marcar la casella corresponent, l'usuari accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per FALCON ROL S.L. amb els següents fins:
 
- Gestió del compte del newsletter d'Ananda Bio.
 
- Contactar amb l'usuari en cas que es produeixi qualsevol incidència.
 
- Atendre les consultes de l'usuari.
 
- Enviar a l'usuari comunicacions comercials i notícies.
 
En marcar la casella corresponent, l'usuari també manifesta expressament que és major de 14 anys.
 
FALCON ROL S.L., com a responsable del fitxer i del tractament de les dades de caràcter personal, està obligat a guardar secret professional i la confidencialitat respecte de tots ells, així com a guardar-los, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les relacions de l'usuari amb FALCON ROL S.L. Per a això FALCON ROL S.L. adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
 
FALCON ROL S.L garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari, en particular les estipulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament RD 1720/2007.
 
FALCON ROL S.L. garanteix en tot moment a l'usuari l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició sobre les dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a FALCON ROL SL, a l'adreça que figura a l'Avís Legal o a través de l'adreça de correu electrònic info@anandabio.com, acompanyant en tot cas una còpia del seu document nacional d'identitat.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, botons, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altre signe o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial que formen part del present lloc web són propietat de FALCON ROL SL o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en el mateix i que figuren com autors o titulars dels drets.
 
Els drets d'explotació del lloc web són propietat de FALCON ROL S.L. i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual espanyoles i per les lleis aplicables del país on s'utilitzi. L'estructura, organització i codificació del lloc web constitueixen valuosos secrets comercials i informació confidencial de FALCON ROL S.L. Així, l'usuari haurà de tractar la web de la mateixa manera que faria amb qualsevol altre material protegit amb drets de propietat intel·lectual i no pot copiar sense autorització expressa i per escrit dels seus titulars.
 
En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de FALCON ROL S.L. o dels tercers corresponents.
 

Política d'enllaços

FALCON ROL S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s'escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos, en els termes previstos en l'art. 17 LSSICE.